Iba skutočne dobrá fotografia dokáže zaujať a vyvolať emóciu. Je dôležité aby ste sa prezentovali kvalitným vizuálnym materiálom, lebo iba ten dokáže priniesť želaný efekt. Naša agentúra sa venuje výhradne fotografovaniu jedál.  Veríme, že úspech spočíva v profesionalite a schopnosti robiť veci čo najlepšie.

Najväčšou výhodou našej agentúry je, že fotografie dokážeme pripraviť  „na mieru“ Vašich kampaní, keďže sa okrem  fotografii jedla venujeme gastromarketingu ako celku. Pri fotení jedla musí fotograf poznať suroviny a ich vlastnosti. Mal by ovládať technologické procesy prípravy jedla a trendy stylingu čiže aranžovania jedla. Okrem teoretických znalostí z gastronómie je potrebná aj vhodná  technika. Fotenie často prebieha v neštandardných podmienkach. Tasnadi Photography disponuje profesionálnou fototechnikou značky NIKON a kompletným mobilným ateliérom.